نیکنام سامانه الکترونیک

تعمیرات انواع بردهای الکترونیکی

  • تعمیرات تخصصی انواع بردها و دستگاه‌های الکترونیکی

  • تعمیرات فوق تخصصی با هر درجه سختی و پیچیدگی

  • بهبود عملکرد دستگاه‌ها
  • بررسی و کارشناسی خرابی‌های تکرار پذیر و مشاوره در خصوص رفع آن‌ها

شرکت نیکنام سامانه الکترونیک در دپارتمان تعمیرات خود دارای تیمی بسیار قوی می‌باشد که دانش فنی، تجربه، تخصص و مهارت بالایی در تعمیرات انواع سامانه‌های الکترونیکی را دارا می‌باشند که به پشتوانه این تخصص و تجربه مدعی می‌شویم که توانایی تعمیرات هر نوع برد الکترونیکی با هر درجه سختی و پیچیدگی، در زمینه‌های صنعتی، مخابراتی، پزشکی، نفتی و… را دارا می‌باشیم.
تعویض کار نیستیم؛ تخصصی و علمی، با آنالیز بلوک به بلوک تعمیر می‌کنیم