نیکنام سامانه الکترونیک

استخراج نقشه

  • رسم شماتیک مطابق با استانداردهای جهانی (IEEE , IEC)

  • ایجاد فایل شماتیک و هم خوانی با مسیرهای ارتباطی در PCB

  • تولید مدارک و نقشه برای دستگاه‌های قدیمی

  • آنالیز نقشه استخراج شده و تشخیص عملکرد دستگاه‌ها

شماتیک مدار الکترونیکی در تحلیل درست مدار،تشخیص عملکرد مدار، نحوه درست راه اندازی مدار، عیب یابی و… بسیار تاثیر گذار است . بنابراین در اختیار داشتن نقشه ای مطابق با اصول و مفاهیم الکترونیکی در راه اندازی یک مدار ضروری می باشد .
استخراج نقشه توسط تیم مهندسی معکوس ما ، متشکل از طراحان و متخصصان با تجربه ،کاملا مطابق با استانداردهای جهانی ، جهت دستیابی و تحلیل الگوی طراحی صورت می پذیرد.