نیکنام سامانه الکترونیک

خرید و تامین قطعات الکترونیکی اصل

  • شناسایی صحیح قطعات
  • تست و ارزیابی کیفیت قطعات
  • خرید و تامین قطعات سفارش خارج به طور مستقیم از تامین‌کننده اصلی

  • کارشناسی و آنالیز قطعات خاص و جایگزینی قطعه مشابه

با توجه به اهمیت کیفیت قطعات و تاثیر مستقیم آن بر کیفیت و طول عمر محصولات تولیدی و از طرفی به دلیل شرایط تحریمی موجود و عدم دسترسی به تامین کننده‌های اصلی قطعات شرکت نیکنام سامانه الکترونیک به همراه متخصصین، کادر مجرب و تیم بازرگانی قوی خود و داشتن روابط برون مرزی قوی، جهت تضمین کیفیت قطعات محصولات تولیدی خود اقدام به تامین قطعات از تامین کننده‌های اصلی و همچنین جهت سهولت در کار سایر مجموعه‌ها و شرکت‌ها اقدام به ثبت سفارش خارج نموده است.